Muğla`da özel bir okulun 4. sınıf öğrencileri (19 öğrenci ve aileleri kendi araçlarıyla) Yazar Deniz Okur’un Jerfi Muğla’ da Antik Kentler Serisini (Knidos, Kaunos, Heraklia, Stratonikeia, Kayaköy Antik Kentleri) okuyarak yaşadıkları şehrin tarihsel geçmişini arkeolojik ve mimari açıdan öğrenmek amacıyla ayrıca Müzeler Haftası ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Yatağan İlçesinde bulunan Stratonikeia’ da Rehber Sinem Kın, Restorasyon Uzm. Dr. Eylem Aydoğdu ve Sınıf Öğretmeni Aylin Bal eşliğinde antik kent turu gerçekleştirmişlerdir.
Gezide Antik Çağ, Osmanlı Dönemi ve sonrasında da aktif yerleşim yeri olarak kullanılan şehri tanıma fırsatı bulan öğrenciler önce şehir turu Şabanağa Camii – Hamam – Gymnasium – Bouleuterion – Amfi Tiyatro gezisi gerçekleştirmişlerdir. Bu bu Dünyanın en eski spor komplekslerinden “gymnasium” da öğrencilerin kendi tasarladıkları kostümlerle fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır.
Dünya müzecilik tarihine bakıldığında, müzelerin sınıflandırıldığı, işlev ve içeriklerine göre ad ve anlam kazandırıldığı görülür. Bu müzelerin ortak bileşenleri ise, nesneler aracılığıyla geçmişle, şimdi ve gelecek arasında bilişsel ve duyuşsal bağ kurmak; biriktirmek ve korumak; benzerlik ve farklılıkları sergilemek; beğeni ve haz oluşturmak; eğitsel ve kültürel aktarımı kavramak diye sıralanabilir.
Kültürel ve bilimsel birikimin müzelerden çıkarılıp, yaşamın içine katılmak istendiğinde ise müzelerin eğitsel işlevleri önem kazanmaktadır. Bilginin tek başına yetmeyeceği; eğitim yoluyla işlenmesiyle anlam kazanacağı dikkate alındığında eğitsel işlev, müzelerin öncelikleri arasına girmektedir.
Öte yandan günümüz eğitim anlayışları arasında, disiplinler arası öğrenme/ bütüncül yaklaşım gibi olgular önem kazanmaktadır. Çok yönlü öğrenme, yaşantı oluşturma ve canlandırmalar anlamlı bulunmakta ve buna göre eğitim programları oluşturulmaktadır.
Öğrencilerimize sevgiyle, emekle, fedakârlıkla dokunușlarımız, her kușağın zihninde derin izler bırakıyor. Eğitimin her türlü yapısal sorununa rağmen yaratıcılığını, potansiyelini desteklediğimiz öğrencilerimizin yașantısında; eșitlikten, barıștan, laiklikten, özgürlükten, insandan ve emekten yana aydınlık nesillerin yetișmesinde katkımızın olduğunu görmenin mutluluğunu yașıyoruz. Böylesi aydınlık bir eğitim anlayışı ile hareket eden öğretmenlerimizi, ögrencilerimizi ve velilerimizi yürekten kutluyor ve destekliyoruz.’
Kamuda öğretmenler, eğitim emekçileri asgari ücretle, açlık sınırında yaşama, ücretli öğretmenler, özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim emekçileri ise asgari ücretin dahi altında güvencesiz, esnek çalışma koşulları ile baş başa bırakılıyor.
Eğitim, ataması yapılmayan öğretmenler, liyakat, adalet, eğitime yeterli bütçe meselesi hepimizin sorunu; iktidarın değil halkın öğretmeni olma mücadelesi ortak geleceğimiz, memleket meselesi…
Ekonomik, sosyal ve demokratik hakların, mesleki ve özlük sorunların gündeme getirilmesi, sorunlarımıza kalıcı çözümlerin üretilmesi ancak emekçilerin hak ve taleplerinin savunuculuğunu yapan gerçek sendikalarda örgütlenmesiyle mümkündür.
Tüm eğitim acılarımıza rağmen, gençler geleceklerinden vazgeçmiyor! Yüzümüzü hep birlikte aydınlığa çeviriyoruz! Çocuğun üstün yararını gözeten, katılımcı bir eğitim sistemi mümkün!