03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.03.2017 tarihli ve 2017/10010 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu kararının  4/1-n maddesinde yer alan “ders görevleri ile”  düzenlemesi  ile 5. ve 15/1., 2., 3.maddesinde yer alan “ek” ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına dair düzenlemenin  hukuka aykırılığı nedeniyle, iptal talebiyle dava açmıştık.

Danıştay 12. Daire; davaya konu düzenleme ile işletmelerdeki meslek eğitimi ve staj kapsamındaki dersler ek ders kapsamından çıkarılmış ve yüz yüze eğitim kapsamına alındığı; ancak, koordinatör öğretmenlerin aylık ders görevi kapsamında yerine getirecekleri ders görevi için okul dışındaki ilgili işletmelere ve atölyelere gitmeleri gerektiğinden, bulunduğu okulda öğretmen-öğrenci bütünlüğünde ders veren öğretmenlere nazaran daha fazla emek ve zamana ihtiyaçları olduğunun açık olduğu, aynı uygulama kapsamına alınmalarının eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğu gerekçesi ile dava konusu düzenlemenin iptaline karar verdi.

Kararı görmek için tıklayınız.