MEB önünde yapılan açıklamayı Eğitim-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı ve KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sacit Ünalmış okudu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu Beklentilerimizi Karşılamamıştır…

‘Haklarımızı ve taleplerimizi yok sayan bir meslek kanunu istemiyoruz!’ diyen Ünalmış, 24 Kasım tarihinde Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bu dönem çıkacağına dair açıklamanın yapılması ile birlikte kamuoyunda ciddi bir beklenti oluşmuştur.

“Birincisi, öğretmenlere uzman olmaları durumunda 1000 TL, başöğretmen olmaları durumunda ise 2000 TL ödeme yapılacağı,

İkincisi, 1. Derece’nin 4. Kademesi’nde ki öğretmenlere 3600 ek gösterge verileceği,

Üçüncüsü, adaylık kaldırma sınavının kaldırılarak aday öğretmenler üzerindeki baskının ortadan kaldırılacağı,

Dördüncü olarak ise sözleşmeli ve kadrolu öğretmen arasındaki farkın ortadan kaldırılarak sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu öğretmenler ile eşit haklara sahip olacağı ifade edilmiştir.

Geldiğimiz aşamada görülmektedir ki Öğretmen meslek kanunu’nun kamuoyuna sunuluş biçimi ve oluşturulan beklenti tamamen boştur. Meclis’e sunulan kanun teklifinin hedefinin sorun çözmek değil, bir algı yaratmak olduğu anlaşılmaktadır.”