nsan hak ve özgürlüklerinin, hukukun üstünlüğünün hayata geçirildiği, her bireyin eşit haklar temelinde; özgür, demokratik ve laik bir ülkede barış içinde yaşaması dileğiyle iyi bayramlar