Öğretmenlerin statüsü, eğitim alanında ulaşılacak amaç ve hedefler göz önüne alınarak, bu konudaki gereksinmelere yakışır (uygun) olmalıdır; bu amaç ve hedeflere ulaşılması için, öğretmenler hakça bir statüden yararlanmalı ve öğretmenlik mesleği, hak ettiği kamusal saygınlığı görmelidir.
Öğretmenlerin çalışma koşulları, eğitimin en yüksek derecede etkililiğini sağlayacak nitelikte olmalı ve öğretmenlere, kendilerini tümüyle mesleksel uğraşlarına adama olanağı vermelidir.
Öğretmenler, mesleki durumlarını ya da kariyerlerini etkileyecek nitelikteki keyfi eylemlere karşı etkili bir
biçimde korunmalıdır.
Mesleklerini icra ederken, öğretmenlerin akademik özgürlükten yararlanmaları sağlanmalıdır.
Bireyin gelişimi ve eğitim sistemi üzerine öğretmenlerin yapacakları tavsiyelerden önemli ölçüde
yararlanılmalıdır.
Dumlupınar İlkokulunda eğitim emekçileriyle birlikteydik.
Tüm maddi ve insani değerlerin yaratıcısının emek olduğundan hareketle Muğla Menteşe Olgunlaşma Enstitüsünde eğitim emekçileriyle bir aradaydık.
Eğitimin ve bilimsel üretimin üniversitenin tüm çalışanlarının kolektif emeğinin ürünü olduğu bilinciyle yaşanan tüm sorunları tespit etmek ve bu sorunlara dair çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Atölyesi ve Matbaa biriminde eğitim ve bilim emekçileriyle bir aradaydık;
Eğitimin ve bilimsel üretimin üniversitenin tüm çalışanlarının kolektif emeğinin ürünü olduğu bilinciyle yaşanan tüm sorunları tespit etmek ve bu sorunlara dair çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulunda eğitim ve bilim emekçileriyle bir aradaydık;