Konu ile gerçekleştirdiğimiz basın açıklaması metni aşağıda verilmiştir;

Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER özel bir TV kanalında 3 Mart 2022 tarihinde katıldığı programda “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi. Atama en kısa sürede olacak sözü üzerinden tam 69 gün geçti. Halen ne takvim ne duyuru açıklanmadı.

Eğitim sistemi her geçen gün artan sorunlar ve giderek derinleşen çelişkiler ile tam bir çürüme içinde bulunurken, AKP iktidarı döneminde ortaya çıkan ataması yapılmayan öğretmenler sorunu eğitimin öncelikli ve acil çözüm beklenen sorunlarından birisi haline gelmiştir. Türkiye’nin pek çok bölgesinde öğretmen yetersizliği nedeniyle eğitim-öğretim süreci aksamakta, bu durum çok sayıda dersin boş geçmesine neden olmaktadır.

EĞİTİM; HERKES İÇİN EŞİT, PARASIZ VE ERİŞİLEBİLİR OLMALI

Kamusal eğitim, eğitim hizmetinin herkes için eşit, parasız, nitelikli ve ulaşılabilir olmasını ifade eden bir kavramdır. Bir ülkede herkesin eşit koşullarda yararlanabileceği bir eğitim hakkından bahsedebilmek için eğitimin fiziksel ve ekonomik yönden de erişilebilir olması gerekir. Eğitime erişim hakkını düzenleyen her türlü ulusal/uluslararası yasa/sözleşme, devletlere bu hakkın ayrım yapılmaksızın sağlanması yükümlülüğünü getirmektedir. Öncelikle  öğrencilerimizin eğitim hakları için yeterli sayıda öğretmen ataması mutlaka yapılmalıdır.

Yıllardır kamu istihdamında, özellikle eğitimde güvencesiz, esnek ve performansa dayalı istihdam politikalarını hayata geçirmek isteyen siyasi iktidar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında eğitimde mülakat sınavı ile alınan ‘sözleşmeli öğretmenlik’ uygulamasını başlatmış ve bugüne kadar 129 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılmıştır.

ÖĞRETMEN AÇIĞI; 121 BİN 131

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her fırsatta öğretmenlerin niteliklerini ve yeterliliklerini tartışmaya açıp, siyasi kadroları üzerinden öğretmenlerin performansını ölçmeye çalışırken, öğretmen açıklarını kapatmak için yeterli atamamakta ısrar etmektedir. MEB, öğretmen açıklarını kapatmak yerine sözleşmeli ve ücretli öğretmen istihdamını yaygınlaştırarak eğitimde güvencesiz istihdamın kapılarını ardına kadar açmayı hedeflemektedir.

81 ilin verilerine göre resmi öğretmen açığının 120 bin 131 olmasına, görev yapan ücretli öğretmen sayısının 86 binlere ulaşmasına, birçok sınıfın mevcudunun olması gerekenin çok üzerinde olmasına  rağmen atama yapmayan iktidar maliyeti gerekçe göstermektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Her yıl 10 binlerce öğretmen mezun oluyor ancak istihdam edilecek öğretmen sayısı giderek azalıyor. Bunu tamda  İktidarların tercihleriyle ilgili bir sonuç olarak değerlendirmek gerekiyor. Yıllardır eğitim, bir yandan gericileştirilirken bir yandan da piyasalaştırılıyor. Çünkü Özel okullarda kölelik koşullarında ucuz işgücü olarak çalıştırılacak öğretmenlere ihtiyaçları var.

EĞİTİMİN VAZGEÇİLMEZ UNSURU, ÖĞRETMENDİR

Bu kapsamda ilimizde kamu ve özelde toplam  1070 okul 9484 derslikte 13877 öğretmen 158896 öğrenciye eğitim vermektedir. Kamuda görev yapan ücretli öğretmen sayısının 900`e yaklaştığı bilinmektedir.

Eğitimde gerçek ihtiyaç kadar atama yapılmaması, atama bekleyen işsiz öğretmen sayısının her geçen yıl katlanarak artmasına neden olmaktadır. Bu durum, işsiz öğretmenleri büyük bir strese sokmakta, intiharlara kadar varan olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bugüne kadar ataması yapılmadığı için çok sayıda  öğretmen intihar etmiştir.

Eğitimin vazgeçilmez unsuru öğretmendir ve eğitimin niteliği, öğretmenin niteliği ile doğru orantılıdır. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin mevcut çalışma koşulları ile öğrencilere ve genel olarak eğitim sistemine faydasının olmadığı geçmiş uygulamalarla somut bir şekilde görülmüştür. Kamu hizmetlerinin sürekliliği, düzenliliği ve halka daha nitelikli olarak sunulması için eğitimde her türlü güvencesiz istihdam uygulamasından derhal vazgeçilmeli, ataması yapılmayan öğretmenler sorunu kalıcı olarak çözülerek herkese kadrolu ve güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Öğretmenler arasında kadrolu, sözleşmeli ya da ücretli öğretmen ayrımı yapılması doğru değildir. Eğitimde yaşanan nitelik bozulmasının bir nedeni de, öğretmen alımında güvencesiz istihdam politikalarının benimsenmesidir.

ATAMASI YAPILMADIĞI İÇİN HAYATINI KAYBEDEN ARKADAŞLARIMIZI UNUTMAYACAĞIZ

Nitelikli bir eğitimin gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin yetiştirilme ve atanmaları süreci planlı bir şekilde işletilmeli, giderek büyüyen ataması yapılmayan öğretmenler sorunu kalıcı olarak çözülmelidir. Kadrolu olarak atanmak isteyen öğretmen arkadaşlarımızın talepleri yerine getirilmeli, yapısal bir sorun haline gelen öğretmen açıklarını kapatmak için gerekli adımlar derhal atılmalıdır.

Ataması yapılmadığı için kaybettiğimiz arkadaşlarımızı, akıttığınız gözyaşlarını, hayatlarının en güzel yıllarında yaşanılmamış hayatları unutmayacağız. Ücretli, sözleşmeli, güvencesiz, kadrolu; çalışma koşulları ne olursa olsun bu ülkenin öğretmenleriyle, geleceği ilmek ilmek öreceğiz.

HAKLARIMIZ, GELECEĞİMİZ VE ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM HAKKI İÇİN…

Eğitim-Sen olarak geçmişten bugüne ataması yapılmayan öğretmenlerin, meslektaşlarımızın sesi, nefesi olduk. Ataması yapılmayan öğretmenler platformunu birlikte kurduk, atama talepleri için ilk mitingi birlikte örgütledik. Tüm arkadaşlarımızın ataması gerçekleşinceye, öğrencilerine kavuşuncaya kadar arkadaşlarımızın sesine ses, nefeslerine nefes olmaya devam edeceğiz.

Kötü ve sağlıksız koşullarda çalışan, hakları gasp edilen, hukuksuzca ihraç edilen, sürgün ve soruşturmalara, baskılara maruz kalan, sözleşmeli, ücretli güvencesiz çalışan, ataması yapılmayan, özel öğretim kurumlarında esnek, güvencesiz, düşük ücretlerde çalıştırılan, gecesini gündüzüne katarak görevini yapmaya çalışan bütün eğitim ve bilim emekçilerinin, eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamayan milyonlarca çocuk ve gencimizin taleplerinin takipçisi olmayı sürdüreceğimize söz veriyoruz. Haklarımız, geleceğimiz ve çocuklarımızın eğitim hakkı için bütün eğitim ve bilim emekçilerini, öğrenci ve velilerimizi birlikte ortak mücadeleye davet ediyoruz