Öğrencilerimizin ve Boğaziçi bileşenlerinin demokratik taleplerinin yanındayız. Üniversitelerimizin ihtiyacı olan akademik özgürlüğü, kurumsal özerkliği, birlikte yönetme fikrini savunmaya devam edeceğiz.
Eğitim ve bilim emekçileri olarak bizler hakikati yüksek sesle söylemeye kararlıkla devam edeceğiz. Laik ve bilimsel bir eğitim için, özgür, demokratik ve seküler bir yaşamın kurulması için mücadelemize devam edeceğiz.