Toplumun sağlık hakkını, emekçilerin haklarını, barış ve demokrasiyi savunan Türk Tabipleri Birliğinin yanındayız.