Eğitim Sen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Temsilciliğimiz ve Menteşe Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen Çarşamba Söyleşilerinin ikincisi 02 Kasım tarihinde Araş. Gör. Dr. Dinçer Çevik’in ‘Aklı Kullanma Cesareti İçin Bir Başlangıç Noktası: Çocuklar İçin Felsefe’ sunumu ile gerçekleştirildi.
Dr. Dinçer Çevik sunumuna günlük hayatlarımızda aslında düşünürken yaptığımızı sandığımız şeyin çoğunlukla önyargılarımızın düzenlenmesinden ibaret olduğu sözleri ile başladı. Ardından felsefenin dünya ile ilişkisiz olduğu değerlendirmelerini ele alan Çevik, Dünyanın yaşadığı kriz zamanlarının felsefede de etkilerinin altını çizerek, kriz zamanlarının özellikle felsefenin tartışma başlıklarında ve yöntemlerinde kendisini hissettirdiğini açıklayarak bu bağlamda bilim felsefesi tarihinde önemli bir yer tutan Viyana Çevresi’nin felsefi programını özetledi. Çocuklar için felsefe çalışmalarının bağlamını belirginleştirmek için Çevik Türkiye Felsefe kurumunun felsefenin kamusal alana taşınması hedefi ile ilgili önermesinin altını çizdi. Bu noktadan sonra Çevik, çocuklar için felsefenin oturduğu bağlamın felsefenin temel bileşenlerinden olan kavramların ve önermelerin belirginleştirilmesi ve gerekçelendirilmesi ile ilgili olduğunu belirtti.
Çevik sunumunun ilerleyen bölümünde çocuklar için felsefesinin önemli bileşenlerini sıralayıp özellikle Sokratik yöntemin bu anlayıştaki yerine dikkat çekti. Sokratik yöntemin çocuklar için felsefe çalışmalarındaki işleyişini ayrıntılandıran Çevik, söz konusu metodun olası kazanımlarını açıkladı. Çevik çocuklar için felsefe çalışmaları ile ilgili dünyadaki ve Türkiye’deki durumun genel bir çerçevesini çizdikten sonra özellikle Türkiye’deki yetersizliklere vurgu yaptı. Sunumunun son kısmında Çevik, çocuklar için felsefeyi özellikle hızla dijitalleşen dünyada eleştirel düşünme yeteneklerini kazanmanın ve çatışmadan kaçınmanın, demokrasi bilincinin gelişmesinin yöntemlerinden birisi olarak konumlandırdı.
Söyleşilerimiz ‘Dijital ve Mobil Sağlık Teknolojileri’ başlığında Prof. Dr. Mehmet Gürhan KARAKAYA’nın sunumu ile 17 Kasım Perşembe tarihinde Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonunda devam edecektir.