Yaşamın her alanında; ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe, yoksulluğa, erkek ve devlet şiddetine karşı direnmeye ve örgütlü mücadelemizi büyütmeye devam ediyoruz!!!
Biliyoruz
Hep birlikte eşit, özgür, savaşın şiddetin ve ayrımcılığın olmadığı bir dünyada yaşamak mümkün.
Biz kadınlar
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı sonrası hayatın her alanında artan şiddete, medeni kanunda yer alan nafaka hakkının gasp edilmek istenmesine, tacize, tecavüze karşı mücadeleyi birleştirme ve yükseltme çağrısı yapıyor, savaşa karşı barış için ısrar ediyoruz.
YAŞASIN 8 MART, YAŞASIN KADIN MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!