Şube Yürütme Kurulumuz, mazbatalarını alarak gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımı yaptı, buna göre yeni dönemdeki şube sütüme kurulumuzdaki sekreterlik dağılımları aşağıdaki gibi gerçekleşti;

ŞUBE YÜRÜTME KURULU
Şube Başkanı–Birdal SAVRAN
Şube Sekreteri–Nilüfer ENGİNSU
Şube Mali Sekreteri–Gülay GÖKTEPE
Şube Örgütlenme Sekreteri–Salman ARPACI
Şube Hukuk Sekreteri–Aykut TURGUT
Şube Eğitim Sekreteri–Olgun CİĞER
Şube Kadın Sekreteri–Tuğçe ARSLAN